Het privacybeleid van Go North

scroll naar beneden of klik hier voor meer informatie

 

 

Go North hecht veel waarde aan het vertrouwen dat u ons schenkt. Daarom nemen wij uw rechten met betrekking tot de privacy, de beveiliging van uw gegevens en de bescherming van uw persoonlijke informatie uiterst serieus. Wij zorgen ervoor dat de gegevens die u ons verstrekt vertrouwelijk worden behandelt. In ons hieronder vermelde privacybeleid leest u hoe we uw persoonlijke gegevens verzamelen, opslaan en verwerken en hoe u contact met ons kunt opnemen om uw rechten uit te oefenen.

 

Onderstaande privacybeleid is van toepassing op alle sitebezoeken op www.go-north.nl en transacties en overeenkomsten met Go North V.O.F., gevestigd aan de Venedijk Zuid 16, 8278 AD te Kamperveen. Ons Kamer van Koophandel inschrijvingsnummer is 59834315.

 

Waarom vragen wij u om gegevens door te geven

 

Wij gebruiken de persoonsgegevens die door u rechtstreeks digitaal worden opgegeven, in het kader van de uitvoering van de door u gevraagde dienst. De door u verstrekte gegevens worden ook opgeslagen in het klantenbestand van Go North. Wij gebruiken deze gegevens:

  • om u een reactie (telefonisch en/of per mail) te kunnen geven op het door u ingevulde reserveringsaanvraagformulier, contactformulier, persoonlijk reisplanformulier of bel me terug-formulier op onze site www.go-north.nl zodat wij u gericht van dienst kunnen zijn
  • om voor u een reservering te kunnen maken
  • voor het ontwikkelen van producten en diensten
  • het inzichtelijk maken van het website gebruik

 

Indien u gegevens van andere personen aan ons verstrekt, bijvoorbeeld voor het maken van een reservering, dan wordt u geacht hiervoor toestemming van hen te hebben verkregen.

Go North V.O.F. bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. De gegevensopslag en verwerking is noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst met ons.

 

Cookies

 

Bij het gebruiken van onze website www.go-north.nl verkrijgen wij bepaalde gegevens van u. Go North V.O.F. gebruikt alleen noodzakelijke en analytische cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone.

Met behulp van cookies kunnen we websitebezoekersgegevens registreren via Google Analytics, Google Adwords en Google Maps en kunnen we zien hoeveel personen onze website bekijken, welke pagina’s worden bezocht en waar de bezoeker vandaan komt. Wilt u liever geen cookies accepteren? Dan kunt u dit altijd in de instellingen van uw browser aangeven of op het icoontje “COOKIES NIET ACCEPTEREN” klikken. Indien u cookies uitzet, is het mogelijk dat bepaalde functionaliteiten van de website niet werken of dat u van bepaalde diensten geen gebruik kunt maken.

 

Worden uw persoonsgegevens gedeeld met derden?

 

Go North V.O.F. verstrekt persoonsgegevens uitsluitend aan derden als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u, bijvoorbeeld met een luchtvaartmaatschappij, rederij, autoverhuurder of verblijfsadres als onderdeel van een geboekte reis, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Wij verstrekken uitsluitend persoonsgegevens aan derden die noodzakelijk zijn; bijvoorbeeld voor het boeken van een vlucht uw voor- en achternaam volgens paspoort, uw geboortedatum en uw (mobiele) telefoonnummer.

 

Hoe wij uw persoonsgegevens beveiligen

 

Go North V.O.F. neemt de bescherming van uw gegevens uiterst serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Voor het uitwisselen van gegevens met onze website maken wij bijvoorbeeld gebruik van encryptie (https) en onze database is beveiligd tegen ongeoorloofde toegang. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op via info@go-north.nl.

 

U wilt uw gegevens inzien, corrigeren of verwijderen

 

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Mits wij de overeenkomst, zoals het uitvoeren van een geboekte reis, of te kunnen voldoen aan wettelijke bepalingen kunnen blijven uitvoeren. U kunt een verzoek hiertoe indienen via info@go-north.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Wij verzoeken u in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart te maken. Vermeld op het verzoek ook dat het verzoek gaat om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen vier weken, op uw verzoek.

 

Wij willen u er attent op maken dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

 

Links naar websites van derden

 

Onze site www.go-north.nl bevat een aantal links naar externe websites. Ons privacybeleid is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met onze website zijn verbonden. Wij kunnen niet garanderen dat deze derden op een betrouwbare of veilige manier met uw persoonsgegevens omgaan. Wij raden u dan ook aan om de privacy statement van deze websites te lezen alvorens van deze websites gebruik te maken.

 

Wijzigingen in ons privacybeleid

 

Go North V.O.F. behoudt zich het recht voor om ons privacybeleid aan te passen. Wijzigingen zullen op onze website worden gepubliceerd. Het verdient dan ook aanbeveling om ons privacybeleid geregeld te raadplegen, zodat u van eventuele wijzigingen op de hoogte bent.

 

Heeft u vragen of wenst u meer advies over ons privacybeleid? Neem dan gerust contact met ons op, wij helpen u graag!

 

Neem gerust contact met ons, wij helpen u graag!

 

U kunt ons telefonisch bereiken op +(31) 038 457 96 43  van maandag tot en met vrijdag 09.00u - 17.00u.

 

Of stel ons een vraag via ons contactformulier.

Volg ons op:

U kunt ons telefonisch bereiken op   van maandag tot en met vrijdag 09.00u - 17.00u.